Chat with us, powered by LiveChat

Befaring 360

Alle mål innen rekkevidde

Besøk alle dine prosjekter på 10 min

Konseptet er enkelt: Arkitekter og beslutningstakere kan nå frigi sin tid ved å minimere sine behov for å reise på befaringer.

De fleste av oss har stort sett bare 8 timer hver dag til arbeidsrelaterte oppgaver. Den største utfordringen for de fleste er sannsynligvis å prioritere arbeidsoppgaver innenfor disse timene, i tillegg til å sette av tid til en liten matbit midt oppi det hele. Befaring 360 er et hjelpemiddel til å spare inn noen timer.
Ha tilgang til alle mål, alltid - Georeferert.
I starten av et prosjekt kan Imago engasjeres for å skanne den aktuelle tomten, og noe av omliggende terreng og bebyggelse. I etterkant av datafangsten vil vi bearbeide og kontrollere dataene for å sikre en leveranse av høy kvalitet. Hva som inngår i leveransen ser du i listen nedenfor.

Med en slik leveranse skal det i utgangspunktet ikke lengre være noen grunn for grunneier, utbygger, arkitekt og landskapsarkitekt å møtes på tomta. Befaringen kan f.eks. avholdes i et Microsoft Teams-møte. Tidligere har du kanskje sendt en landmåler på tomta? Kanskje du glemte du å gi beskjed om å måle overkant mur på nabotomta? Med Befaring 360 har du ikke glemt noen ting.

Dette mottar du

Copyright © 2020 Imago AS. All rights reserved.