Skanning

Sikre deg dataene
Skanning er en meget effektiv innsamlingsmetode av geodata. I steden for å måle linjer og enkeltpunkter kan vi samle inn alle ønskede data på relativt kort tid, og hente ut ønskede data i etterkant. Tenkt scenario: Arkitekt behøver kotelinjer av terrenget, punkter for eksisterende trær, linjer for eksisterende fasadeliv og bryggekant. Hvis arkitekten i etterkant ønsker flere data, slik som gjerde, trapp, overkant gulv, gesims, etc. så må man tradisjonelt reise ut på plassen igjen for å måle dette - men ikke hvis plassen er skannet.
Kjente formater
Vi skanner, rensker punktsky, georefererer og henter ut de ønskede dataene. Dataene leveres i 3D-DWG med tilhørende oversiktskart i PDF. Punktsky leveres i ønsket format. Vanligvis leverer vi i .e57 eller .rcp, i tillegg til .LGS hvor vi i tillegg sender med et program fra Leica for å kunne betrakte og måle i punktskyen.
Ha tilgang til alle mål, alltid - Georeferert.
Se modellen din i korrekte omgivelser
Usikker på plassering av bygget? Hvor mye vil bygget påvirke naboen sin utsikt? Vi gir deg verktøyet til å prøve ut forskjellige plasseringer. Sett inn IFC-modellen din, flytt rundt på modellen din i alle retninger. Når du er fornøyd kan du legge illustrasjonen ved som vedlegg i byggesøknaden din.
Copyright © 2020 Imago AS. All rights reserved.